Doradztwo BHP

 

W ramach doradztwa BHP zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nasze usługi opierają się na obowiązujących przepisach prawa polskiego. Doradztwo BHP nie polega jedynie na wykonaniu przez nas konkretnego działania, a raczej na kompleksowej opiece mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w całym przedsiębiorstwie.

 

Doradztwo BHP to przede wszystkim:

 

1. szkolenia wstępne i okresowe BHP (j. polski, j. rosyjski, j. ukraiński)

 

2. przeprowadzanie kompleksowych jak i celowych kontroli BHP

 

3. wykonywanie audytów BHP

 

4. sporządzanie okresowych analiz BHP

 

5. sporządzenie ryzyka zawodowego

 

6. sporządzanie ogólnych oraz stanowiskowych instrukcji BHP

 

7. doradztwo w sferze przepisów prawa pracy

 

8. sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 

9. prowadzenie obligatoryjnych rejestrów z zakresu BHP

 

10. konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy

 

11. przygotowanie i reprezentację klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy

 

12. badania środowiskowe

 

13. sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy, instrukcji obsługi urządzeń oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP